Bio je jedan od trajnih sredstava njegova stvaralaštva od prapočetka ljudske povijesti do danas.Tijekom tisućljeća smjene kultura, materijalnih i duhovnih potreba raznih naroda ostale su zabilježene u kamenu kao spomen prošlosti za budućnost.